BEDNARI
Odborníkům pracujícím v oboru hydraulických strojů a hydroenergetiky, podnikatelům, provozovatelům a provozním technikům v oboru malých vodních elektráren, energetikům, projektantům, konstruktérům a studentům vysokých a středních odborných škol technického zaměření, ale i pracovníkům poradenských firem a širší veřejnosti zajímající se o využití, výstavbu a provoz malých vodních elektráren
a mikrozdrojů nabízíme knihy z Nakladatelství Marcela Bednářová.

TURBÍNY (malé vodní elektrárny)
Josef Bednář

ČERPADLA (vodárenství a kanalizace)
Josef Bednář

Kniha pojednává o vodních turbínách s přihlédnutím k jejich aplikaci při výstavbě malých vodních elektráren. Poskytuje celkový přehled oboru a souhrnně zpracovává řešení turbín ve vazbě na obecné problémy využití vodní energie a projekční uspořádání malých vodních elektráren.

360 stran textu
260 obrázků
15 tabulek

Rok vydání: 2013
Doporučená cena: 390 Kč
Kniha pojednává
o hydrodynamických čerpadlech široce používaných ve vodárenství
a při nakládání s odpadními vodami. Poskytuje celkový přehled oboru a souhrnně zpracovává řešení čerpadel ve vazbě na obecné problémy řešení hydraulických systémů.

296 stran textu
237 obrázků
12 tabulek

Rok vydání: 2015
Doporučená cena: 360 Kč
vodárenství a kanalizace malé vodní elektrárny