BEDNARI

BEDNARI, s.r.o.

Historie
Těžištěm aktivit firmy BEDNARI, s.r.o. v oblasti hydroenergetiky je návrh, výroba, montáž
a instalace turbín, uzávěrů a hydrotechnického zařízení pro nové projekty, modernizace
a upgrading vodních turbín, uzávěrů a hydrotechnických zařízení dříve vyrobených. Nabízíme
a dodáváme ocelové konstrukce, hladinové uzávěry, stavidla, česle a čisticí stroje česlí.
Firma BEDNARI, s.r.o. byla založena v roce 2004 jako výhradně česká firma.

Od svého založení působí jako výrobce a dodavatel městského a parkového mobiliáře a dekorativních odlitků z litiny a barevných kovů. Více informací najdete na

Od roku 2011 rozšířila svoji činnost o výrobu vodních turbín a hydrotechnických zařízení.
Opíráme se o spolupráci s řadou renomovaných projektantů, konstruktérů a technologů, kteří
se podíleli na realizaci významných projektů hydroenergetiky.

Naši spolupracovníci mají bohaté zkušenosti z realizace nových strojů, upgradingu, modernizace

a oprav veškerého strojního zařízení vodních elektráren. Podíleli se na řešení významných projektů vodních děl v České republice i v zahraničí včetně takových projektů, jako je vodní elektrárna Gabčíkovo na Slovensku nebo přečerpávací vodní elektrárna Goldistahl v Německu. Práci našich spolupracovníků na realizaci malých vodních elektráren naleznete v Pákistánu, Indii, Kolumbii, Peru, Norsku a v řadě dalších zemí.

To nám umožňuje originální řešení strojů a zařízení, podložené tuhostní a dynamickou analýzou
s využitím moderní technologie a nedestruktivních zkoušek.

Nejsme sice firmou s dlouhou historií, avšak naše schopnosti jsou dány silným kolektivem spolupracovníků potřebných profesí a spoluprací s renomovanými subdodavateli a kooperanty.
To nám umožňuje být flexibilní, realizovat dodávky zařízení vysokých užitných parametrů v relativně krátkých lhůtách za výhodných cenových ekonomických podmínek.
www.bednari.cz